Archiv článků

Aktuálně v našem domě - čipové osvětlení, oprava rohožky, čistá okna

01.07.2012 17:00
Aktuálně došlo v našem domě k následujícím událostem:   1) Čipové osvětleni: Byla dokončena instalace čipové osvětlení v přízemí domu a venkovního osvětlení u zadního vchodu.   2) Oprava rohožky: Dne 25.6.byla provedena oprava lůžka rohožky před hlavním vchodem,...

Seřízení oken a kontrola podtmelení

18.06.2012 20:45
Po domluvě se správní firmou Optimis byly stanoveny tři termíny v průběhu měsíce října, kdy proběhne seřízení oken a kontrola podtmelení v těch bytech vlastníků a nájemců, kteří o to požádají vhozením požadavku do schránky SVJ č. 81. Svůj požadavek včetně čísla bytu a vašeho telefonního...

Aktuálně v našem domě - deratizace, sklepní mříže, mytí oken

18.06.2012 20:20
Aktuálně došlo a dochází v našem domě k několika událostem, o kterých bychom vás chtěli informovat:   1. Deratizace: Dne 11. června došlo v ranních hodinách k deratizaci suterénních prostor našeho domu a jeho těsného okolí, včetně přilehlých kanálů.   2. Sklepní...

Zpráva o preventivní požární prohlídce - DŮLEŽITÉ!

11.06.2012 22:00
Dne 10.4.2012 proběhla v našem domě za přítomnosti členů Výboru SVJ preventivní požární prohlídka společných prostor domu. Výsledek prohlídky, který byl prezentován i na závěr posledního Shromáždění SVJ, je značně neuspokojivý. Více než polovina chodbiček neodpovídá vyhlášce a 3 chodbičky jsou...

Shromáždění vlastníků jednotek

26.04.2012 19:30
Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo včera 25. dubna 2012 od 19:00 v kočárkárně. Shromáždění se zúčastnilo 56,26 % všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné. Pokud jste se nemohli Shromáždění účastnit, přečtěte si podrobný zápis. Navíc se můžete také...

Vyúčtování služeb za rok 2011

20.04.2012 20:00
Dnes jsme všichni obdrželi do schránek vyúčtování služeb spojených s užíváním bytových jednotek za rok 2011 a vyúčtování vody a tepla za období červenec 2010 až prosinec 2011.   Reklamace: Případné reklamace tohoto vyúčtování je třeba provést nejpozději do 23. května 2012 u Ing....

Pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek

06.04.2012 19:40
Výbor společenství vlastníků jednotek Jiránkova 1137 svolává Shromáždění vlastníků jednotek na středu 25.4.2012 v 19:00 hod. Místo konání: kočárkárna v přízemí objektu.   Program: Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu; Schválení financování výměny vodoměrů na...

Poškozený zámek u vnějších předních dveří

05.04.2012 19:20
Dnes v průběhu dopoledních hodin došlo k poškození zámku u vnějších předních dvěří (strana od poštovních schránek). Na podnět vlastníků byla paní Podráskou objednána záměčnická firma, která zámek neprodleně opravila. Zámek byl opět funkční již okolo 14:30. Zároveň v tuto dobu došlo ke zmizení...

Vyúčtování nákladů za teplou užitkovou vodu a tepelnou energii za rok 2011

02.04.2012 22:40
Citace vyhlášky č. 372/2001 § 7 odst. 1: „Náklady na tepelnou energii na vytápění a náklad na poskytování teplé užitkové vody připadající na konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce se vyúčtovávají nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího...

Úřední hodiny Výboru SVJ

19.03.2012 20:44
Další úřední hodiny Výboru SVJ se budou konat dne 22. března 2012 od 19:00 do 20:00 v kanceláři Výboru SVJ. Máte-li nezodpovězené otázky, náměty, či problémy týkající se našeho SVJ, budeme vás očekávat.   Výbor SVJ  
Záznamy: 111 - 120 ze 122
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>