Archiv článků

Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek

28.12.2013 15:30
Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek, které proběhlo dne 4. prosince 2013 od 19:00 v kočárkárně našeho domu, naleznete od dnešního po zadání vašeho loginu a hesla v sekci Zápisy Shromáždění nebo ve formátu PDF v sekci Ke stažení.   Výbor SVJ    

Odečty měřidel SV, TUV a RTN

21.12.2013 16:15
Odečty měřidel studené vody (SV), teplé užitkové vody (TUV) a rozdělovačů tepelných nákladů (RTN) proběhnou ve středu 15.1.2014 od 16:00 do 20:00 hod. Pracovníci firmy BT-VUSTE budou začínat od 11. patra. Tímto žádáme všechny vlastníky a nájemce o zpřístupnění měřidel v bytových jednotkách v...

Podzimní Shromáždění vlastníků jednotek

15.12.2013 19:45
Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 4. prosince 2013 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění se zúčastnilo 54,59 % všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné.   Na výše uvedeném Shromáždění byly schváleny následující body: Nedoplatky za služby...

Pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek

20.11.2013 19:30
Výbor společenství vlastníků jednotek Jiránkova 1137 svolává Shromáždění vlastníků jednotek.   Datum: středa 4.12. 2013 v 19:00 hod. Prezence začne již od 18:45 hod.   Místo konání: kočárkárna v přízemí objektu   Program: Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů...

Vzrostlý topol

28.08.2013 18:00
Na základě vašich četných dotazů a obav ze stavu topolu v lokalitě Jiránkova 1135 jsme kontakotvali Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 17, kde jsme obdrželi následující odpověď:   V den Vaší návštěvy na OŽPD byla provedena kontrola předmětného stromu v lokalitě Jiránkova 1135. Daný...

POZOR - Změna bankovního účtu našeho SVJ

20.08.2013 10:00
Při bankovním kontaktu s SVJ Jiránkova 1137 používejte s okamžitou platností nově zřízený běžný účet u Komerční banky, a.s. 107-5415260237/0100 Dosavadní účet u České spořitelny bude v nejbližší době zrušen. Ke změně účtu došlo na základě odhlasování na jarním Shromáždění našeho...

Stav fondu oprav 2012

18.07.2013 20:50
Od dnešního dne máte rovněž na našich stránkách k dispozici stav fondu oprav na bytovou jednotku za rok 2012, který naleznete po přihlášení v sekci Ke stažení / Dokumenty. Částky uvedené v souboru nezohledňují pohledávky. V současné době zůstávají z roku 2012 neuhrazené pouze pohledávky u bytu č....

K úklidu

25.06.2013 22:30
Včera nevydržela vyčištěná, naleštěná skla vstupních dveří v této podobě ani 2 hodiny. Přesně řečeno: kolem 11:45 hod. byla skla vyčištěna, pak jsem odešla vyřídit domovní záležitosti na Optimis a při mém návratu kolem 14. hod. jsem nevěřila vlastním očím. Po vnitřních i venkovních dveřích...

Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek

09.06.2013 22:30
Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek, které proběhlo dne 15. května 2013 od 19:00 v kočárkárně našeho domu, naleznete od dnešního po zadání vašeho loginu a hesla v sekci Zápisy Shromá ždění nebo ve formátu PDF v sekci Ke stažení. K dispozici Vám je rovněž zpráva Kontrolní komise a zpráva...

Jarní Shromáždění vlastníků jednotek

08.06.2013 22:00
Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 15. května 2013 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění se zúčastnilo 52,51 % všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné.   Na výše uvedeném Shromáždění byly schváleny následující body: Při vyúčtování nákladů...
Záznamy: 81 - 90 ze 122
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>