Hlášení závad a poruch

Při poruchách ve společných prostorách domu nejprve kontaktujte Výbor SVJ           na tel.: 605 130 499.

Všechny závady a poruchy společných částí domu a ostatní nedostatky musí být hlášeny přímo Výboru SVJ. Není možné svévolně objednávat jakékoliv opravy a úpravy jménem SVJ, nebo na náklady SVJ, a to ani u správcovské firmy. V případě drobných závad využijte především poštovní schránky č. 81, nebo e-mailové adresy podal1@email.cz.

 

Závady a poruchy hlásit Výboru SVJ:

Tel.: 605 130 499

E-mail: podal1@email.cz

Poštovní schránka: č. 81

 

Havarijní situace:

Neodkladné havarijní situace hlaste vždy nejprve po dohodě s Výborem SVJ (tel. č. uvedeno výše) firmě              AAA – Záchranná technická služba, na tel. linku: 800 290 291.

Záchranná technická služba není určena k hlášení havárií vzniklých na zařízení v bytových jednotkách.

 

Výtahy Schindler: 

Tel.: 844 844 808

 

PRE - dodávky el. proudu:

Tel.: 224 915 151

 

Veolia Energie (Pražská teplátenská):

Tel.: 266 752 910

 

Veolia:

Tel.: 800 800 860

 

UPC kabelová televize:

Tel.: 241 005 100

 

Promsat – porucha STA:

Tel.: 274 020 211 nebo 736 516 505