Seřízení oken a kontrola podtmelení

18.06.2012 20:45

Po domluvě se správní firmou Optimis byly stanoveny tři termíny v průběhu měsíce října, kdy proběhne seřízení oken a kontrola podtmelení v těch bytech vlastníků a nájemců, kteří o to požádají vhozením požadavku do schránky SVJ č. 81. Svůj požadavek včetně čísla bytu a vašeho telefonního čísla vhoďte nejpozději do 30.6.2012!

Seřízení a kontrola proběhnou v těchto termínech:

  • 2.10.2012 (úterý)
  • 4.10.2012 (čtvrtek)
  • 10.10.2012 (středa)

 

Výbor SVJ