Vyúčtování služeb za rok 2011

20.04.2012 20:00

Dnes jsme všichni obdrželi do schránek vyúčtování služeb spojených s užíváním bytových jednotek za rok 2011 a vyúčtování vody a tepla za období červenec 2010 až prosinec 2011.

 

Reklamace:

Případné reklamace tohoto vyúčtování je třeba provést nejpozději do 23. května 2012 u Ing. Spasova:

 

Nedoplatek:

Nedoplatky uhraďte nejpozději do 30. června 2012 na účet SVJ:

  • Účet: 2530318349/0800
  • Variabilní symbol: 113700XX, kde XX = číslo bytu

 

Přeplatek:

Přeplatky budou vypláceny po nahlášení bankovního spojení na váš účet do 30. června 2012.

Vyřizuje V. Knitlová:

 

Výbor SVJ