Shromáždění vlastníků jednotek

26.04.2012 19:30

Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo včera 25. dubna 2012 od 19:00 v kočárkárně. Shromáždění se zúčastnilo 56,26 % všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné. Pokud jste se nemohli Shromáždění účastnit, přečtěte si podrobný zápis. Navíc se můžete také seznámit se zprávou Kontrolní komise za poslední období nebo se stavem fondu oprav na bytovou jednotku k datu 31.12.2011. Stav fondu oprav naleznete z bezpečnostních důvodů po zadání vašeho loginu a hesla zde mezi dokumenty ke stažení.

 

Výbor SVJ