Vyúčtování nákladů za teplou užitkovou vodu a tepelnou energii za rok 2011

02.04.2012 22:40

Citace vyhlášky č. 372/2001 § 7 odst. 1:

„Náklady na tepelnou energii na vytápění a náklad na poskytování teplé užitkové vody připadající na konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce se vyúčtovávají nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.“

Jak z uvedeného vyplývá, pro Jiránkovu 1137 má být vyúčtování doručeno spotřebitelům nejpozději v dubnu 2012.

 

Výbor SVJ