Zpráva o preventivní požární prohlídce - DŮLEŽITÉ!

11.06.2012 22:00

Dne 10.4.2012 proběhla v našem domě za přítomnosti členů Výboru SVJ preventivní požární prohlídka společných prostor domu. Výsledek prohlídky, který byl prezentován i na závěr posledního Shromáždění SVJ, je značně neuspokojivý. Více než polovina chodbiček neodpovídá vyhlášce a 3 chodbičky jsou naprosto nepřístupné.

 

Tímto žádáme všechny vlastníky a nájemce, aby neprodleně uvedli stav chodbiček do souladu s vyhláškou a odstranili nedostatky uvedené ve zprávě.

 

Pokud by došlo nyní k mimořádné události (např. požár) od pojišťovny bychom za současného stavu chodbiček nedostali žádné plnění, nehledě na to, že umístěné předměty brání obyvatelům domu v případné nouzové evakuaci.

 

Zpráva o preventivní požární prohlídce je vám k dispozici zde, po zadání vašeho loginu a hesla, mezi dokumenty ke stažení.

 

Výbor SVJ