Vzrostlý topol

28.08.2013 18:00

Na základě vašich četných dotazů a obav ze stavu topolu v lokalitě Jiránkova 1135 jsme kontakotvali Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 17, kde jsme obdrželi následující odpověď:

 

V den Vaší návštěvy na OŽPD byla provedena kontrola předmětného stromu v lokalitě Jiránkova 1135. Daný strom se významně nenaklání, pouze více roste jedním směrem, tedy tam, kde má místo. Po silném větru je samozřejmě možné najít polámané větve, neboť topol má křehčí dřevo. Ale v současné době nehrozí (za normálních okolností) jeho vyvrácení. Strom byl také v loňském roce prořezán a zkrácen.
Odbor životního prostředí a dopravy
MČ Praha 17

 

Výbor SVJ