Vyúčtování služeb za rok 2012

28.04.2013 17:00

Tento týden nám bylo správní firmou Optimis doručeno do schránek vyúčtování služeb spojených s užíváním bytových jednotek za rok 2012.

 

Reklamace:

Reklamaci tohoto vyúčtování můžete uplatnit nejpozději do 15.5. 2013.

Zástupci firmy BT-Vuste budou přítomni na firmě Optimis dne 6. a 13.5. 2013 v době 08:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00.

Reklamaci můžete rovněž provést prostřednictvím Ing. Spasova, tel.: 235 090 429, e-mail: christo.spasov@optimis.cz.

 

Nedoplatek:

Nedoplatky poukažte nejpozději do 30. června 2013 na účet SVJ:

  • Účet: 2530318349/0800
  • Variabilní symbol: 1137XX, kde XX = číslo bytu

 

Přeplatek:

Přeplatky budou poukázány na Váš účet po jeho nahlášení na SVJ (vhozením do schránky č. 81), a to do 30. června 2013. Výjimečné případy budou řešeny individuelně.

Vyřizuje J. Chlebnová, tel.: 235 090 422.

 

Výbor SVJ