Vyklizení chodbiček

24.01.2018 21:15

Vážení vlastníci a nájemci,

 

jak vyplývá z platné Sbírky zákonů o požární ochraně č. 133/1985, je třeba chodbičky ponechat volné.

Prostor chodbiček nepřináleží k jednotlivým bytům a tudíž zde nelze umisťovat skříně, skříňky, toaletky a jiné předměty včetně jízdních kol. Chodbičky jsou zároveň označeny jako úniková cesta z objektu.

Dalším důvodem pro odstranění uvedených nežádoucích předmětů je skutečnost, že začne oprava, resp. doplnění linolea po odstraněných elektroskříních a následně výmalba celého domu.

Žádáme Vás tedy o okamžité vyklizení chodbiček.

 

Výbor SVJ