Vstup do domu - krádeže a vandalismus

14.09.2014 15:40

V zájmu zvýšení bezpečnosti v našem domě bychom chtěli vyzvat všechny obyvatele domu, aby dovnitř nepouštěli neznámé osoby a nenechávali vstupní dveře otevřené. Omezíme tím možnost krádeží a vandalismu.

Poslední případ pokusu o krádež byl zaznamenán tento týden, kdy se neznáma osoba potulovala po domě a snažila se dostat do komory v jedné ze společných chodbiček.

 

Výbor SVJ