Proběhlo první shromáždění vlastníků jednotek v roce 2023

31.05.2023 10:55

Dne 17.5. 2023 od 19:00 proběhlo řádně svolané shromáždění vlastníků jako obvykle v kočárkárně našeho domu.

Vzhledem k tomu, že shromáždění nebylo usnášeníschopné. Účast pouze 48,04 % vlastníků a proto se potřebný počet pro hlasování doplňoval ještě formou per rollam. Zápis a záznam o per rollam najdete po zveřejnění zde : Zápisy ze shromáždění