Proběhlo podzimní Shromáždění vlastníků

06.12.2017 21:10

Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 29. listopadu 2017 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění se zúčastnilo 55,97 % (později 59,44%) všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné.

 

Na výše uvedeném Shromáždění byly schváleny následující body:

  • Vícenáklady na elektrorekonstrukci
  • Mimořádná odměna předsedkyni Výboru SVJ
  • Rozšíření kamerového systému
  • Výmalba vnitřních prostor domu 
  • Maximální částka pro plánované lakýrnicé práce
  • Generální úklid po elektrorekonstrukci

Již brzy na našich stránkách naleznete také podrobný zápis ze Shromáždění SVJ, na kterém právě pracujeme.

 

Výbor SVJ