Proběhlo podzimní Shromáždění vlastníků jednotek

07.12.2018 23:50

Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 28. listopadu 2018 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění se zúčastnilo 51,11 % (později 52,14%) všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné.

 

Na výše uvedeném Shromáždění byly schváleny následující body:

  • Výměna chodbičkových dveří
  • Zabezpečení sklepních okének
  • Doplnění zařízení pro TV příjem pro hladký přechod na standard DVB-T2

Zároveň byla představena nová pojistná smlouva s Kooperativou.

 

Již brzy na našich stránkách naleznete také podrobný zápis ze Shromáždění SVJ, na kterém právě pracujeme.

 

Výbor SVJ