Proběhlo podzimní Shromáždění vlastníků jednotek

05.12.2015 15:10

Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 25. listopadu 2015 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění se zúčastnilo rekordních 64,95 % všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné.

 

Na výše uvedeném Shromáždění byly schváleny následující body:

 • Předběžná realizace velkých oprav a investic, kterými se bude Výbor SVJ zabývat v příštích 2 letech. Každá jednotlivá zakázka bude vždy následně schvalována Shromážděním SVJ. Konkrétně se jedná o:
  • Povinnou výměnu vodoměrů a měřičů tepla
  • Výměnu elektro rozvodů (do Cu) a osvětlení
  • Osazení chodbiček novými protipožárními dveřmi
  • Celkovou rekonstrukci přízemí včetně podlah, vstupů do domu apod.
  • Výmalba celého domu a další
 • Snížení příspěvku do fondu oprav (Správa domu a pozemku) ze stávajících 25 Kč/m2 na 20 Kč/m2 s platností od 1.1.2016.

 

Již brzy na našich stránkách naleznete také podrobný zápis ze Shromáždění SVJ, na kterém právě pracujeme.

 

Výbor SVJ