Proběhlo podzimní Shromáždění SVJ

01.12.2019 20:20

Proběhlo podzimní Shromáždění vlastníků jednotek

 

Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 20. listopadu 2019 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění se zúčastnilo 50,75 % (později 52,48%) všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné.

 

Na výše uvedeném Shromáždění byly schváleny následující body:

  • Nové složení Výboru SVJ pro další funkční období
  • Nové složení Kontrolní komise SVJ pro další funkční období
  • Zvýšení odměn pro Výbor SVJ a zavedení jednorázové roční odměny pro členy Kontrolní komise SVJ

 

Výbor SVJ