Proběhlo letní Shromáždění vlastníků jednotek

16.08.2022 10:35
Dne 29.6. 2022 od 19:00 proběhlo po dvou letech covidové pauzy řádně svolané shromáždění vlastníků jako obvykle v kočárkárně našeho domu. 
Vzhledem k tomu, že shromáždění nebylo usnášeníschopné. Účast pouze 38,65 % vlastníků a proto se potřebný počet pro hlasování doplňoval ještě formou per rollam. Zápis a záznam o per rollam najdete zde :  Zápisy ze shromáždění
 
Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 20. listopadu 2019 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění se zúčastnilo 50,75 % (později 52,48%) všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné.29.7. 2022 od 19:00 proběhlo po dvou letech covidové pauzy řádně svolané shromáždění vlastníků jako obvykle v kočárkárně našeho domu. Vzhledem k tomu, že shromáždění nebylo usnášeníschopné. Účast pouze 38,65 % vlastníků a proto se potřebný počet pro hlasování doplňoval ještě formou per rollam. Zápis a záznam o per rollam najdete zde: 
 
Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 20. listopadu 2019 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění se zúčastnilo 50,75 % (později 52,48%) všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné.