Proběhlo jarní Shromáždění vlastníků jednotek

03.06.2019 00:15

Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 29. května 2019 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění se zúčastnilo 50,41 % (později 52,16 %) všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné.

 

Na výše uvedeném Shromáždění byly schváleny následující body:

  • Účetní závěrka za rok 2018
  • Převod zisku SVJ do fondu oprav
  • Změna předpisu poplatků
  • Navýšení odměn členů Výboru SVJ
  • Chemické čištění otopného systému

 

Již brzy na našich stránkách naleznete také podrobný zápis ze Shromáždění SVJ, na kterém právě pracujeme.

 

Výbor SVJ