Proběhlo jarní Shromáždění vlastníků

09.06.2018 18:30

Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 23. května 2018 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění se zúčastnilo 52,19 % (později 53,24%) všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné.

 

Na výše uvedeném Shromáždění byly schváleny následující body:

  • Doplnění nového člena do Kontrolní komise – p. Studený
  • Účetní závěrka za rok 2017
  • Navýšení poplatku pro tvorbu krátkodobé zálohy na správní činnost o 47 Kč/byt/měsíc s platností od 1.7.2018
  • Převedení nedoplatku na krátkodobé záloze na správní činnost ve výši 566 Kč/byt do vyúčtování záloh za rok 2018
  • Převod zisku z úroků ze spořicího účtu ve výši 589,95 Kč do fondu oprav, resp. jako příspěvek na správu domu a pozemku
  • Nového poskytovatele úklidových služeb v domě – pí Pfeiferová

 

Již brzy na našich stránkách naleznete také podrobný zápis ze Shromáždění SVJ, na kterém právě pracujeme.

Výbor SVJ