Proběhlo jarní Shromáždění vlastníků jednotek

27.05.2017 21:30

Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 24. května 2017 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění se zúčastnilo 55,96 % (později 57,72%) všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné.

 

Na výše uvedeném Shromáždění byly schváleny následující body:

  • Účetní závěrka za rok 2016
  • Převod zisku z úroků ze spořicího účtu ve výši 1 274,11 Kč do fondu oprav, resp. jako příspěvek na správu domu a pozemku
  • Rekonstrukce elektrorozvodů ve společných částech domu

 

Rekonstrukce elektrorozvodů

100% přítomných vlastníků schválilo rekonstrukci elektrorozvodů dle návrhu předloženého Výborem SVJ. Rekonstrukce bude probíhat přibližně od počátku září do poloviny listopadu letošního roku a provádět ji bude firma Jezl.

 

Předmětem rekonstrukce je:

  • Kompletní rekonstrukce hlavních elektrorozvodů (svislé i vodorovné) až po bytové jističe – stávající v hliníku, nové v mědi
  • Místo dvou rozvodů v chodbičkách bude jeden společný v předvýtahovém prostoru, navíc bude spojeno s požárním vybavením, vyzděno
  • Nové hlavní rozvody STA, pevného telefonu, domovního telefonu a kabelové televize
  • Příprava na rozvody datových kabelů (pouze chráničky s prostupy)
  • Nové osvětlení vnitřních prostor domu na senzor, včetně chodbiček
  • Povinná nouzová světla

 

Již brzy na našich stránkách naleznete také podrobný zápis ze Shromáždění SVJ, na kterém právě pracujeme.

 

Výbor SVJ