Proběhlo jarní Shromáždění vlastníků jednotek

19.05.2016 22:05

Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 18. května 2016 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění začalo s téměř půlhodinovým zpožděním kvůli nedostatečné účasti vlastníků. Nakonec se Shromáždění zúčastnilo 52,49 % všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné.

 

Na výše uvedeném Shromáždění byly schváleny následující body:

  • Nové stanovy – hlasování za přítomnosti notáře
  • Nový člen Kontrolní komise – pí Dlouhá
  • Účetní závěrka za rok 2015 a zpráva o stavu finančních prostředků SVJ
  • Rozúčtování nákladů – stanovení krátkodobé zálohy na služby dle zákona. S platností od 1.1.2017 tím budou všem vlastníkům účtovány měsíčně zálohy na nové „služby“ ve výši 189 Kč.
  • Výměna vodoměrů a RTN – firma Inmes
  • Rozšíření kamerového systému

 

Již brzy na našich stránkách naleznete také podrobný zápis ze Shromáždění SVJ, na kterém právě pracujeme.

 

Výbor SVJ