Proběhlo jarní Shromáždění vlastníků jednotek

25.06.2015 20:20

Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 17. června 2015 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění se zúčastnilo 56,3 % všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné.

 

Na výše uvedeném Shromáždění byly schváleny následující body:

  1. Účetní závěrka za rok 2014
  2. Převedení zisku z úroků na účtu SVJ za rok 2014 do fondu oprav
  3. Rekonstrukce zvonků a domovních telefonů
  4. Rozšíření stávajícího pojištění domu
  5. Hromadné seřízení oken
  6. Instalace kamerového systému do výtahů
  7. Generální úklid domu po rekonstrukci výtahů

 

Již brzy na stránkách naleznete také podrobný zápis ze Shromáždění SVJ, na kterém právě pracujeme.

 

Výbor SVJ