POZOR - Změna bankovního účtu našeho SVJ

20.08.2013 10:00

Při bankovním kontaktu s SVJ Jiránkova 1137 používejte s okamžitou platností nově zřízený běžný účet u Komerční banky, a.s.

107-5415260237/0100

Dosavadní účet u České spořitelny bude v nejbližší době zrušen. Ke změně účtu došlo na základě odhlasování na jarním Shromáždění našeho SVJ.

 

Výbor SVJ