Popelnice na bioodpad

13.04.2023 11:19

Vážení vlastníci a nájemníci,

Chtěli bychom informovat, že ke kontejnerovému stání u našeho domu byla umístěna nová popelnice (ta menší hnědá) určená na sběr bioodpadu.

Popelnice je zajištěna zámkem, aby se předešlo kontaminaci biodpadu něčím nevhodným.

 

Prosím nenechávejte žádný bioodpad v okolí popelnice, takový bioodpad nebude odvezen a akorát dojde ke znečištění kontejnerového stání!

 

Kdo v anketě, kterou jsme mezi Vás před několika měsíci distribuovali, projevil zájem o třídění bioodpadu, byl osloven s dalšími informacemi

(pokud jsme na Vás zapomněli, ozvěte se na: vybor@jirankova1137.cz).

 

Kdo se do ankety nezapojil a přesto by se chtěl zapojit do třídění bioodpadu, nechť se prosím ozve na vybor@jirankova1137.cz (nemáte-li email oslovte někoho z výboru) a budou Vám poslány další informace.

Výbor SVJ