Podzimní Shromáždění vlastníků jednotek

15.12.2013 19:45

Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 4. prosince 2013 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění se zúčastnilo 54,59 % všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné.

 

Na výše uvedeném Shromáždění byly schváleny následující body:

  1. Nedoplatky za služby budou zahrnuty do předpisu plateb za služby a příspěvek do fondu oprav (do SIPO apod.)
  2. SVJ bude vymáhat po p. Sailerovi úroky z prodlení plateb za služby a příspěvků do fondu oprav
  3. SVJ si při realizaci výměny výtahů zajistí stavební dozor nezávislý na dodavateli
  4. SVJ prozatím nebude řešit výměnu stávajících zvonků a domovních telefonů
  5. SVJ pořídí jeden služební notebook pro účely Výboru SVJ

 

Již brzy na stránkách naleznete také podrobný zápis ze Shromáždění SVJ, na kterém právě pracujeme.

 

Výbor SVJ