Podzimní Shromáždění vlastníků jednotek

26.11.2012 22:45

Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 21. listopadu 2012 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění se zúčastnilo 58,35 % všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné.

 

Na výše uvedeném Shromáždění byly schváleny následující body:

  1. Domovní řád a Domovní desatero
  2. Snížení částky funkcionářských odměn a změna způsobu jejich vyplácení
  3. Uhrazení 1 ks set-top-boxu z FO v souvislosti se změnou dodavatele STA
  4. Zvýšení příspěvku do FO na 25 Kč/m2 s platností od 1.1.2013
  5. Zřízení spořicího účtu pro SVJ i za cenu změny běžného účtu SVJ
  6. Nová mandátní smlouva se správní firmou Optimis – varianta EKOR
  7. Nové pojištění domu u společnosti Kooperativa

 

Podrobný zápis ze Shromáždění pro Vás právě připravujeme a jeho zveřejněni předpokládáme přibližně za dva týdny.

 

Výbor SVJ