Podzimní Shromáždění vlastníků jednotek – hlasování o výtazích

20.11.2014 19:20

Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 5. listopadu 2014 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění se zúčastnilo 66,66 % všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné.

 

Rekonstrukce výtahů

Na výše uvedeném Shromáždění byla řešena převážně rekonstrukce výtahů v našem domě. Pro rekonstrukci takovéto velikosti a rozsahu je zapotřebí souhlasu 75% všech vlastníků.

V lednu 2014 vešel v platnost nový zákon č. 89/2012 Sb. Tento zákon mj. ukládá změnit v horizontu 3 let i Stanovy Společenství. Jelikož zákon je nadřazen Stanovám, připouští použití tzv. hlasování per rollam již nyní. (forma dodatečného rozhodování mimo zasedání Shromáždění, kde je vlastníkům oznámen výsledek hlasování)

Výbor SVJ vybral z 5 firem účastnících se poptávkového řízení firmu Schindler CZ, a tu předložil k hlasování přítomným vlastníkům. Všichni přítomní vlastníci byli pro předloženou variantu (66,66% všech vlastníků). V dodatečném hlasování mimo zasedání Shromáždění se k této volbě přiklonili další vlastníci – ke dni 10.11.2014 hlasovalo pro navrženou variantu  celkem 76,75 % všech vlastníků.

 

Rekonstrukcí výtahů tak bude na základě hlasování pověřena firma Schindler CZ.

 

Důvody výběru firmy Schindler:

  • Dobrý poměr cena/výkon = kvalita a zázemí velké renomované firmy za rozumnou cenu
  • Vyhověli našemu požadavku na financování (30% ceny při podpisu smlouvy; 30% ceny při zahájení prací; 40% ceny po předání díla ve 12 měsíčních bezúročných splátkách)
  • Dosavadní zkušenost – dobrá spolupráce při zajišťování servisu stávajících výtahů
  • Ojedinělá technologie – místo lan jsou používány pásy = tišší chod
  • Nejlepší využití prostor šachty – největší kabina
  • Centrální otevírání dveří – urychlení nástupu a výstupu

 

Rekonstrukce výtahů by měla začít v březnu 2015

 

Ostatní

Ostatní a detailní informace ze Shromáždění SVJ již brzy naleznete na nástěnce a na našich webových stránkách v podrobném zápisu, na kterém právě pracujeme.

 

Výbor SVJ