Nový poskytovatel havarijních služeb

09.09.2012 13:40

Již od srpna má naše SVJ nového poskytovatele havarijních služeb, kterým se stala firma AAA – Záchranná technická služba. Neodkladné havarijní situace hlaste záchranné technické službě vždy nejprve po dohodě s Výborem SVJ.

Záchranná technická služba není určena k hlášení havárií vzniklých na zařízení v bytových jednotkách.

 

Výbor SVJ