Jarní Shromáždění vlastníků jednotek

08.06.2013 22:00

Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 15. května 2013 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění se zúčastnilo 52,51 % všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění bylo usnášeníschopné.

 

Na výše uvedeném Shromáždění byly schváleny následující body:

  1. Při vyúčtování nákladů za topení od roku 2013 nebude používána korekce
  2. Za umístění reklamního poutače Centra vzdělávání u přední strany domu bude navržena částka 800 Kč/měsíc
  3. Účetní závěrka za rok 2012
  4. Noví členové Kontrolní komise: sl. Nálevková, p. Urban
  5. Změna běžného účtu SVJ a zřízení spořicího účtu u Komerční banky
  6. Prodloužení stávající smlouvy na úklid domu na dobu neurčitou

 

Podrobný zápis ze Shromáždění naleznete zde.

 

Výbor SVJ