Informace k rekonstrukci výtahů a postup při výběru dodavatele

14.09.2014 15:05

I během letních měsíců a času dovolených se Výbor SVJ rozšířený o poradní členy (dále jen Výbor)  zabýval přípravou rekonstrukce výtahů, jak již bylo řečeno na jarním Shromáždění dne 26.5.2014. 

 

Na začátku bylo osloveno 7 firem, a to: Kone, LINE České Budějovice, Thomas & Grunner (typ výtahů Orona), Schindler CZ, Výtahy Pardubice, Otis a NERA-lift.  Zájem účastnit se poptávkového řízení projevilo 5 firem, které následně v našem domě provedly patřičná měření, na základě kterých předložily konkrétní nabídku. Firmy Výtahy Pardubice a LINE České Budějovice na poptávku nezareagovaly.

 

Z obdržených nabídek a zaslaných informací byla Výborem vypracována srovnávací tabulka jednotlivých požadavků. Po zohlednění Výborem zadaných kritérií byl výběr zúžen na 3 firmy, které se nejvíce blížily stanoveným podmínkám. Jedná se o: Kone, Schindler CZ a Thomas & Grunner. S těmito vybranými firmami si členové Výboru následně domluvili separátní osobní jednání, na kterých došlo k upřesnění nabídek.

 

Jak bylo již dříve uvedeno, Výbor se při posuzování dodavatele neřídil pouze nabídnutou cenou, ale i dalšími, pro náš dům důležitými, otázkami a kriterii.

Všichni členové rozšířeného Výboru se v následném hlasování jednomyslně shodli na firmě Schindler CZ, která se nejvíce přiblížila podmínkám původního zadání.

 

Na podzimním Shromáždění budou vlastníkům poskytnuty další informace k výběrovému řízení, včetně srovnávací tabulky, a zároveň bude výsledek výběru dodavatele předložen k hlasování. Pokud bude výběr schválen, bude s dodavatelem následně podepsána smlouva o dílo.

Rekonstrukce výtahů by měla začít v 03/2015 a trvat by měla cca 6 týdnů.

 

Dne: 4. září 2014

Zapsala: Alena Podráská, předsedkyně Výboru SVJ