Důležité!

01.02.2018 20:00

Důležité!!!

Obracíme se na všechny vlastníky/nájemce se žádostí, aby z důvodu bezpečnosti nepouštěli zejména v nočních hodinách do domu osoby, které zde nebydlí. V poslední době se množí případy přespávání nežádoucích osob zejména po schodišti, v souvislosti s tím dochází ke značnému znečišťování chodeb zejména výkaly, nedopalky atd.

Zároveň žádáme všechny obyvatele, jejich návštěvy apod. tohoto domu, aby dodržovali přísný zákaz kouření ve všech prostorách domu. Týká se i sklepních prostor.

 

Výbor SVJ