Dodatečná volba členů Kontrolní komise

28.04.2013 18:00

Vzhledem k odstoupení pí Ireny Vlčkové a pí Jarmily Chvátalové z Kontrolní komise k datu 15.5. 2013 je třeba provést dodatečnou volbu 2 nových členů, která bude součástí programu příštího Shromáždění SVJ. Členkou Kontrolní komise zůstává pí Alena Jágrová.

V nejbližší době naleznete ve svých schránkách anketní lístek, ve kterém Vás požádáme o navržení dvou kandidátů. Tento lístek s uvedením jmen kandidátů nezapomeňte vhodit do schránky SVJ č. 81 nejpozději do soboty 12.5. 2013.

 

Výbor SVJ