Podzimní Shromáždění vlastníků jednotek – hlasování o financování výměny vodoměrů a měřidel RTN

28.12.2016 15:30

Řádně svolané Shromáždění vlastníků jednotek proběhlo 30. listopadu 2016 od 19:00 v kočárkárně našeho domu. Shromáždění se zúčastnilo 49,36 % všech vlastníků, což znamená, že Shromáždění nebylo usnášeníschopné. Z tohoto důvodu bylo pro hlasování o financování výměny vodoměrů a měřidel RTN použito metody "per rollam".

 

Samotné provedení výměny vodoměrů a měřičů RTN bylo již odsouhlaseno na minulém Shromáždění SVJ konaném dne 18.5.2016. Vybraná firma Inmes ještě nabídla doplnění o osazení vodoměrů o zpětnou klapku a zaplombování vodoměrů po obou stranách vodoměru v celkové výši 7 732,60 Kč vč. DPH. Celková částka za výměnu bude tedy činit 222 644,60 Kč.

 

Dalším doplněním tohoto bodu bylo financování. Na základě platného zákona by mělo být zařazeno do služeb, což znamená, že by každý vlastník platil poměrnou část výše uvedené ceny, odpovídající velikosti bytu. Výbor SVJ navrhl Shromáždění druhou možnost, a sice že uvedená částka bude financována z fondu domu a pozemku. Druhá varianta byla přítomnými vlastníky schválena.

 

Přítomní vlastníci odsouhlasili zvýrazněné varianty a doplnění jednohlasně, tedy 100% přítomných vlastníků, tj. 49,36% všech vlastníků. Pro dosažení minimálního počtu 50%, nutných k odsouhlasení těchto návrhů, byli osloveni další vlastníci formou per rollam, o čemž je vyhotoven záznam s podpisy daných vlastníků.

Celkově tak byly k datu 10.12.2016 schváleny výše uvedené body většinou ve výši 52,15% všech vlastníků.

 

Výbor SVJ